Her finner du en oversikt over kunstnere som har blitt stilt ut i Galleri Gude Deberitz.
Siden vi åpner med en retrospektiv utstilling av Deberitz slekten siden de kom til Norge på 1800-tallet, for å hjelpe til med å bygge slottet i Oslo, så er det foreløpig en litt ensporet liste.

Carl August Ludvig Deberitz (1845-1901)

Motiv fra Drogden med den svenske Korvet Norrköping (1889)

Sønn av Johann Godtlieb Deberitz som kom til Norge fra Sachsen i 1831. Han var arkitekt og byggherre, for blandt annet KarlJohansvern kirke i Horten, og var venn med Edvard Munch og Hans Gude.

Harald Deberitz (1878-1901)

Harald var eldste sønn av Ludvig og Emilie, og studerte ved Kunstakademiet i Kristiania da han ble smittet av tuberkulose av en medstudent og døde kun 23 år gammel. Bildene Harald har tegnet og malt har vært i familiens eie.

Per (Peder) Aass Deberitz (1880-1945)

Per studerte under Hans Gude ved kunsthøyskolen i Berlin og senere under Henri Matisse i Paris. Han var en populær og svært synlig figur i Christianiabohemen. Med sine 210 cm ble han litt spøkefullt omtalt som Norges største kunstner. Flere av hans verker er i Nasjonalmuseet, og hans aller siste bilde som har gått i arv i slekten stilles ut i Galleri Gude Deberitz.

Carlo Emil Deberitz (1885-1960)

Carlo var Harald og Per sin yngre bror. Han vokste også opp med å tegne og male, og var en aktiv maler hele sitt liv. Carlo var sjef for politi- og brannkorpset ved Karljohansvern Marinebase i Horten, og aktiv i motstandsbevegelsen under krigen, som begge sine sønner.

Leif Deberitz (1914 – 2003)

Leif var sønn av Carlo og lærte å tegne og male av sin onkel Per, under løfte om at han ikke skulle bli kunstner. Leif utdannet seg til ingeniør i Horten og Berlin, og jobbet som Statsingeniør hele sin karriere.

Jan Deberitz (1950-2014)

Jan var sønnesønn av Carlo og kanskje mest kjent som forfatter. Han malte hovedsakelig på 1970-tallet og var medlem av både kunstnerforbundet og forfatterforeningen.

Paul Gude Deberitz (1971-)

Paul er sønn av Jan, og lærte å tegne og male av sin far og sin farfar Leif. Han har studert kunsthistorie og informatikk (MSc) ved UiO og, har etablert Galleri Gude Deberitz sammen med sin kone Liisa Gude Deberitz som er både kunstner og prisvinnende smykkedesigner.